22. juni 2024

Protokoll fra Årsmøte 06.02.2023

Ragnar åpnet årsmøtet med å ønske de frammøtte velkommen til årsmøtet.

 1. Godkjenne stemmeberettigede: 10 stemmeberettiget.
 2. Velge møteleder: Som møteleder ble Simen Roterud valgt.
 3. Velge protokollfører: Ragnar Johnsen ble valgt som referent.
 4. Velge 2 til å underskrive protokoll ble Øystein Spigseth og Ragnar Johnsen valgt
 5. Godkjenne innkallingen: Godkjent.
 6. Godkjenne saksliste: Godkjent.
 7. Godkjenne forretningsorden: (stemme ved håndsopprekking ved avstemming) OK.
 8. Behandle årsberetning: OK, som den foreligger.
 9. Behandle regnskap og kontrollutvalgets beretning: Godkjent som det foreligger.
 10. Innkomne forslag: «klubbtøy» Årsmøtet går inn for forslaget. Styret får fullmakt til å oppnevne arbeidsgruppe med fokus på drakter som det er framlagt i forslaget.
 11. Fastsette medlemskontingent: Viderefører enkeltmedlem kr 200,- familie kr 300,-
 12. Vedta budsjett: Godkjent som det foreligger.
 13. Valg:
  Leder:                              Ragnar Johnsen                                    2 år
  Nestleder:                      Simen Roterud                                  1 år
  Styremedlem:              Tor Arne Haraldsen       ny                  2 år
  Styremedlem:               Roy Arne Syversrud                             1 år
  Styremedlem:               Roy Arne Andersen       ny                  2 år
  Styremedlem:               Konrad Czajka                                        1 år                                                                                                                                            Varamedlemmer:        Gunnar Isene og Kristan Baarstad
  Kontrollutvalg:  Ole Sverre Midling-Hansen og Torstein Fyhri.
  Til å representere i overordnede organisasjoner: Styret gis fullmakt til å velge kandidat
  Valgkomite:  Overlater til styret og velge.

Øystein Spigseth     sign.                                                             Ragnar Johnsen sign.