29. februar 2024

Protokoll fra Årsmøte 06.02.2023

Ragnar åpnet årsmøtet med å ønske de frammøtte velkommen til årsmøtet.

 1. Godkjenne stemmeberettigede: 10 stemmeberettiget.
 2. Velge møteleder: Som møteleder ble Simen Roterud valgt.
 3. Velge protokollfører: Ragnar Johnsen ble valgt som referent.
 4. Velge 2 til å underskrive protokoll ble Øystein Spigseth og Ragnar Johnsen valgt
 5. Godkjenne innkallingen: Godkjent.
 6. Godkjenne saksliste: Godkjent.
 7. Godkjenne forretningsorden: (stemme ved håndsopprekking ved avstemming) OK.
 8. Behandle årsberetning: OK, som den foreligger.
 9. Behandle regnskap og kontrollutvalgets beretning: Godkjent som det foreligger.
 10. Innkomne forslag: «klubbtøy» Årsmøtet går inn for forslaget. Styret får fullmakt til å oppnevne arbeidsgruppe med fokus på drakter som det er framlagt i forslaget.
 11. Fastsette medlemskontingent: Viderefører enkeltmedlem kr 200,- familie kr 300,-
 12. Vedta budsjett: Godkjent som det foreligger.
 13. Valg:
  Leder:                              Ragnar Johnsen                                    2 år
  Nestleder:                      Simen Roterud                                  1 år
  Styremedlem:              Tor Arne Haraldsen       ny                  2 år
  Styremedlem:               Roy Arne Syversrud                             1 år
  Styremedlem:               Roy Arne Andersen       ny                  2 år
  Styremedlem:               Konrad Czajka                                        1 år                                                                                                                                            Varamedlemmer:        Gunnar Isene og Kristan Baarstad
  Kontrollutvalg:  Ole Sverre Midling-Hansen og Torstein Fyhri.
  Til å representere i overordnede organisasjoner: Styret gis fullmakt til å velge kandidat
  Valgkomite:  Overlater til styret og velge.

Øystein Spigseth     sign.                                                             Ragnar Johnsen sign.

 

social media advertising agency sosyal medya reklam ajansı digital advertising agencies dijital reklam ajansları corporate logo design kurumsal logo tasarımı mobile application companies mobil uygulama firmaları best web design agency en iyi web tasarım ajansı seo service seo hizmeti firma tanıtım videosu