22. juni 2024

Årsmøte 2023

Medlemmer og pårørende til yngre aktive utøvere ønskes velkommen til å delta.

Mandag 6. februar kl. 18.30
Årsmøtet holdes i peisestua Nes Ski-og Sykkelanlegg.

Saksdokumenter og saksliste sendes medlemmer og pårørende senest 1 uke før årsmøtet.
Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt styret, post@nes-sykkelklubb.no senest  2 uker før årsmøtet.

Mvh. Styret