22. juni 2024

NY BOMLØSNING KAMPÅVEGEN 2024

Fra og med 04.01.24 går vi over til ny bomløsning som benytter automatisk skiltgjenkjenning uten bruk av fysisk bom.
Ønsker du å fortsette å benytte veien med årsabonnement anbefaler vi å kjøpe et abonnement via leverandørens hjemmeside www.youpark.no i forkant av oppstart.
Dette gjør du ved å trykke «kjøpe abonnement» og søke opp «Kampåvegen » på lokasjon.
Herfra får du videre instruksjoner når du har valgt type abonnement og utfører kjøpet. Med den nye løsningen administrerer man enkelt selv bilbytter.
Dette kan gjøres så mange ganger man vil, men ikke oftere enn hver 10.dag. Abonnementene gjelder for inntil 1 kjøretøy, men hvis det er aktuelt med flere kjøretøy må kjøpsprosessen gjentas tilsvarende det antall kjøretøy det ønskes abonnementet til. Vi kommer til å legge ut abonnementene for salg en stund i forveien, men de som kjøper i forkant vil fortsatt gjelde fra 04.01.24. Kjøp etter oppstartsdato vil medføre at abonnementet løper 1år fra dato til dato, ikke et kalenderår.

Man kan også betale for enkeltpasseringer inntil 48t etter passering ved å søke opp aktuelt kjøretøy på www.youpark.no , eller registrere en bruker og legge inn Betalingskort som betalingsmetode. Velger man å registrere en bruker vil valgt betalingsmetode benyttes automatisk neste gang du benytter veien. Satsene beregnes automatisk etter oppgitt vekt på kjøretøyet ved oppslag i motorvognregisteret.

Passerer man på veien uten å foreta seg noe vil det utstedes en faktura med fakturagebyr, om man ikke gjør opp innen 48t. regelen. For de som kjøper abonnement er det spesielt viktig å påse at aktuelle kjøretøy er lagt til «kjøretøyregisteret» i abonnementet før man benytter veien. Det er ikke mulig å registrere en passering på et abonnement i etterkant, da vil man måtte betale etter ordinære satser og vilkår for enkeltpassering.

Ønsker man å passere anonymt på veien er det fullt mulig. Les mer om dette på www.youpark.no

Legger også med link til video hvor vi viser hvordan dere opprettet bruker og abonnementet. https://youtu.be/VnVwTyZJ5Qw (kan være lurt å prøve flere nettlesere om det ikke fungerer)

Priser på abonnement og enkeltpasseringer blir som følger:

Enkeltpassering 40 kr
Årsabonnement: 400 kr, gjelder 1 bil.


Restverdi årskort gammel løsning:
Send e post til kampavegen@gmail.com med opplysninger om ca kjøpsdato, hvem som har betalte og konto nr pengene skal betales tilbake til.Eks årskort kjøpt 04.05.2023 har ved oppstart ny bom igjen 121 dager.
400 kr /365 dager =1,095 pr dag . 121 dager igjen på kort blir da 121*1,095= 132,49 KR som blir tilbakebetalt.

Tilbakelevering av Årskort gammel løsning
Kan sendes til Trym Hagen Børgenvegen 41 2170 Fenstad

Viktig at det blir merket med hvem som har løst ut kort og konto. nr som pengene skal tilbakebetales til. Mangler disse opplysningene ved tilbakelevering får vi ikke tilbakebetalt depositum.

NB kort må returneres for at depositum skal tilbakebetales.
Er kort registrert på samme person som fornyet det sist, kan alle opplysningene sendes til Trym ved tilbakelevering av kort.