18. mai 2024

ÅRSMØTE 4. MARS 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Nes Sykkelklubb.

Årsmøtet avholdes 4. mars 2024 kl. 18.30 i peisestua Nes Ski- og Sykkelanlegg.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest innen 19.02.2024 til post@nes-sykkelklubb.no med kopi til ra-ej@online.no merk. «Årsmøtet Nessk 2024»
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på klubbens hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet. Nes-sykkelklubb.no

Medlemmer og pårørende til yngre aktive utøvere ønskes velkommen til å delta. For å ha stemmerett og kunne velges til tillitsverv, må man være medlem av Nes sykkelklubb.
Alle som minst fyller 15 år i 2024 kan også avgi sin stemme på årsmøtet. Alle øvrige medlemmer har uansett møte, tale og forslagsrett.

Saksdokumenter og saksliste sendes medlemmer og pårørende senest 1 uke før årsmøtet.

Mvh. Styret
          http://www.nes-sykkelklubb.no/sites/default/files/styles/sponsorbilde/public/sport1.jpg?itok=Jgv9W2Ab                            http://www.nes-sykkelklubb.no/sites/default/files/styles/sponsorbilde/public/bankaur.jpg?itok=pWyxbpfg