22. juni 2024

Utbedringer og nye tekniske utfordringer Nes Ski- og Sykkelanlegg

Det jobbes iherdig om dagen med nye tekniske partier i rundbane løypene.
Thomas Brenni har på
vegne av Nes Sykkelklubb og Nes Ski- og Sykkelanlegg startet på en omfattende utbedring i traseene.


Steiner er flyttet og lagt opp til nye utfordringer, nye traseer og stier ryddet.

Klopp over bekkefar og stier laget

Maskiner er innleid for etablering av nye utfordringer.
Mange nye elementer til NC-rittet 6.-7. juli.