2021:

HUSK LISENS for sesongen 2021
VIKTIG for da er du forsikret på trening og ritt i HELE 2021!

Vi sees på vei og i skog!

For medlemmer


Husk LISENSEN for sesongen!

Det er viktig med lisens for da er utøver forsikret på trening og ritt.
Det er KUN syklister som er 13 år og eldre som trenger lisens. De med lavere alder er forsikret gjennom barneidretten.
Se priser og informasjon her: http://www.sykling.no/article/info-om-lisens